Privacy Statement

Bij Beauty7 staat de privacy van bezoekers die de website bezoeken en personen die zich aanmelden om diensten af te namen hoog in het vaandel. Ik zal er dan ook alles aan doen om uw privacy te kunnen beschermen. In deze privacy statement is beschreven hoe ik omga met de privacy van bezoekers met betrekking tot het gebruik van de website van Beauty7. De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op basis van de eisen de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Op deze Privacy statement is het Europees recht (GDPR)van toepassing.

Beauty7, gevestigd aan Zevenblad 63, 7623 CR Borne, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy statement.

Contactgegevens
Zevenblad 63
7623 CR Borne
06 - 23 23 79 93

Persoonsgegevens die wij verwerken

Beauty7 verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
voor- en achternaam
geslacht
geboortedatum
adresgegevens
telefoonnummer
e-mailadres
overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
Beauty7 verwerkt naast de bovenstaande persoonsgegevens ook bijzondere persoonsgegevens. Het gaat hierbij om medische gegevens die nodig zijn zodat een juiste diagnose gesteld kan worden en de behandeling aangepast kan worden. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:
medicatie
(huid) ziekten
allergieën
Beauty7 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
afspraken met u te kunnen plannen
uw behandeling op uw persoonlijke huidbehoeften te kunnen afstemmen
uw behandeling op uw medische situatie aan te passen
voortgang van uw behandeling te monitoren
u te kunnen bellen, sms’en of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Beauty7 neemt geen besluiten, over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die genomen worden door computerprogramma’s – of systemen, zonder dat daar een persoon tussen zit.

Bewaartermijn

Beauty7 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen, waarvoor uw gegevens worden verzameld, te realiseren. Beauty7 hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:
Personalia – Ik noem u liever bij uw naam dan bij uw klantnummer. Deze gegevens worden 5 jaar bewaard na u laatste afspraak. Daarna worden uw gegevens automatisch geanonimiseerd. Indien u bonnen/facturen op naam heeft ontvangen, worden deze gegevens minimaal 7 jaar bewaard omwille van wettelijke verplichtingen.
Contactgegevens – Deze worden gebruikt voor communicatie over uw afspraken en voor calamiteiten. . Deze gegevens worden 5 jaar bewaard na u laatste afspraak. Daarna worden uw gegevens automatisch geanonimiseerd.
Adresgegevens – Deze worden enkel bewaard indien u bonnen op naam wil ontvangen met uw adresgegevens hierop. Deze gegevens worden minimaal 7 jaar bewaard omwille van wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Beauty7 verstrekt uitsluitend uw gegevens aan derden als dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Beauty7 gebruikt enkel technische en functionele cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Beauty7 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@beauty7.nl. Beauty7 reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.